den 21 januari 2013
You are here: BehandlingsmetoderShockwave
  Sök
  Minimera

  
 
Terapeuter som använder Shockwave Minimera

Linda Tovek, Ätran
0703-940440
www.hastterapeuten.com
Linda arbetar egentligen med häst och human

  
 
Shockwave / Stötvågsbehandling Minimera
Historik
Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980 talet. Då sprängdes den första njurstenen med hjälp av stötvåg. Behandlingen av njursten krävde tidigare ett kirurgiskt ingrepp och relativt lång eftervård. Idag är stötvågsbehandling förstahandsvalet.
Under 1990-talet har metoden vunnit mark inom muskul o ch skelletala besvär och skador. Det är framför allt besvär med muskelsenor och tendinopatier som de senaste femton åren framgångsrikt behandlats med stötvågsbehandling.
Inom idrottsmedicinen användes stötvåg för första gången av den tyska olympiatruppen under OS 1996.
Idag rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är så hög och biverkningarna så få. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren slipper viloperiod och tidskrävande rehabilitering före återgång till tävling.
 
Hur fungerar stötvågsbehandling?
En applikator ger stötvågor, som uppstår genom lufttrycksgenererade mekaniska slag.
Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden och stimulerar kroppens eget läkningssystem.
Ökad blodcirkulation och näringstillförsel samt att en ny inflammation startas, vilket är kroppens naturliga reaktion vid läkning och reparation.
Det finns forskning som menar att effekten kanske även beror på nedbrytning av den så kallade neovaskulariseringen. Neovaskularisering; vid långvariga besvär i patellarsena och akillessena, har man funnit nybildning/inväxt av blodkärl och nervändar som normalt inte ska finnas där. Något som verkar kunna bidra till kroniska besvär. En reducering av dessa kärl har visats som effekt av stötvågsbehandling.
Vid besvär med kalkinfällning i en sena, har man kunnat visa att stötvågorna bryter ned kalk som då kan föras bort via naturlig väg.
 
Hur går en behandling till?
Innan behandlingen påbörjas får ägaren berätta om hästens/ hundens besvär. Därefter görs alltid en undersökning för att säkerställa rätt diagnos. Vet man inte vad som orsakar besvären är risken stor att effekten av behandlingen uteblir.
Man räknar antalet impulser som apparaturen ger. Mellan 1500-3000 per behandling är vanligt beroende på vad som behandlas. Själva stötvågsbehandlingen tar bara ca 5 min, därefter kompletteras besöket med andra behandlingstekniker beroende på besvär. En behandling per 10 dgr är en vanlig dos.
I vetenskapliga studier har det visat sig att vissa individer reagerar med total utläkning redan efter en enstaka behandling. Vanligtvis behöver de flesta 2-5 behandlingar för att få ett mer bestående och tillfredsställande resultat. I vissa fall låter resultaten vänta på sig, men stötvågsbehandlingen startar en läkningsprocess som fortgår även efter avslutad behandling.
Stötvågsbehandling är en relativt aggressiv behandlingsform och kan av vissa upplevas som något smärtsam. Obehaget upphör dock direkt efter behandlingen.
Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter behandlingen.


Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling
Hästen/ hunden bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte heller samtidigt genomgå någon parallell behandling, i synnerhet inte kortisoninjektion, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering.
Hästar/ hundar med hjärtbesvär, ökad blödningstendens samt dräktiga skall inte behandlas med stötvåg. Antiinflammatorisk medicin skall inte ha intagits de senaste 5 dagarna före behandling, samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling.
Kortisoninjektion får inte ha givits inom en månad före behandling av stötvåg.

 

Text: Linda Tovek

  
 
Vill du utbilda dig? Minimera

  
 
Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se