den 21 januari 2013
You are here: ArtiklarBasanatomi
  Sök
Celler Minimera
Celler - den 12 december 2009

 

Celler lever i en konstant vätskemiljö och är beroende av energi för att överleva. I cellen finns DNA som är våran arvsmassa och vet hur vi ska leva och utvecklas genom hela livet.

 läs mer ...

  
 
Cirkulationsapparaten Minimera
Hundens hjärta - den 8 februari 2011

Hjärtat är en muskel som har till uppgift att pumpa blodet runt runt i kroppen. Hundens och människans hjärta fungerar
likadant men hundens hjärta är större än människans och kan därigenom syresätta hunden bättre än vad vårt hjärta
kan göra.
 

 läs mer ...

Cirkulationsapparaten - den 12 december 2009

 

Hjärtat i hunden är en muskel som arbetar som en tvärstrimmig men fungerar som en glattmuskel, vilket menar att det arbetar snabbt och uthålligt.

 läs mer ...

  
 
Mag-tarm kanalen Minimera
Mag-tarm kanalen - den 12 december 2009

Matstrupen (esophagus) löper framför ryggraden ner genom en öppning i diafragman och slutar vid magsäcken. Fodret förs ner via sväljreflexen och peristaltiska rörelser som är neråtgående muskelsammandragningar, denna rörelse utförs i hela mag-tarm kanalen.
 

 läs mer ...

  
 
Huden, hundens största organ Minimera
Huden - den 12 december 2009
Är det största organet i kroppen och är ett viktigt skydd för hunden. Huden har dessutom som uppgift att genom solljus ombilda till D-vitamin.
 läs mer ...

  
 
Blodet Minimera
Blodet - den 12 december 2009

 

Blodet innehållet vita och röda blodkroppar och blodplättar men vet du vad det är? De röda blodkropparna, erytrocyterna, är runda, platta och mycket formbara, detta för att de lätt ska kunna ta sig fram även i de minsta blodkärlen kapillärerna. Det bildas mer än 1 miljon nya blodkroppar varje sekund.

 läs mer ...

  
 
Andningsapparaten Minimera
Andningsapparaten - den 12 december 2009

 

Hunden har två stycken lungor som fungerar precis likadant som människans. Lungorna delas in i tre flikar som har namn efter placering; spetsflik, hjärtflik och diafragmaflik.

 läs mer ...

  
 
Muskelsystem Minimera
Muskelsystem - den 12 december 2009

 

Muskeln är muskelceller som ligger i parallella buntar och är sammanfogade av bindväv. Ytterst finns en stark bindväv som heter fascia som övergår till sena i båda ändarna i muskeln och fäster i ex skelettet.

 läs mer ...

  
 
Hur fungerar hundens njurar? Minimera
Njurarna - den 12 december 2009

 

 Njurarna är belägna högt uppe i bukhålans tak mot ryggen. De ligger inbäddade i ett fettlager och har ryggmuskulaturen som skydd. Den vänstra njuren är placerad något längre bak än den högra.

 läs mer ...

  
 
Skelett, ben och leder Minimera
Ledbrosk - den 19 februari 2011

En artikel om ledbrosk, vad påverkar brosket och kan vi göra leden starkare. Hur tränar vi för att göra leden bättre??

 läs mer ...

rörelseapparaten - den 12 december 2009

 

Benbildningen börjar under fostertiden och sluter sig helt vid 15-20 månader beroende på ras. Det sista benet som sluter sig är femurs proximala del. Hunden får inte tränas innan detta då skelettet är skört och kan ge bestående fel på hunden.

 läs mer ...

  
 
Personliga uppgifter | Användarvillkor
Copyright 2009 by friskhund.se